Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach – to główne założenia przyjętego przez Radę Ministrów rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program będzie realizowany w latach 2014-2016. Przyjęty projekt jest kontynuacją Programu realizowanego w latach 2008-2013.

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.

 

 

 

 

„Chronimy Dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy,

że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej

otrzymało certyfikat „CHRONIMY DZIECI”