RODO

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie

  2. Procedury postępowania w przypadku wykrycia naruszenia ochrony danych

  3. Procedury postępowania w przypadku udostępniania danych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Pruszkowie innym podmiotom oraz osobom fizycznym

  4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  5. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego