Szanowni Rodzice,

w związku z trudnościami lokalowymi świetlicy i bezpieczeństwem Państwa dzieci w dobie pandemii COVID-19 bardzo prosimy o zapisywanie do świetlicy tylko tych dzieci, których Rodzice pracują.

Potwierdzenie zatrudnienia prosimy dołączyć do Karty Zgłoszenia Dziecka.

 

Do pobrania karta zgłoszenia do świetlicy

 

Świetlicowy konkurs plastyczny  ,,Artysta Półrocza”

 

W konkursie biorą udział wszystkie prace wykonane podczas zajęć plastycznych w świetlicy szkolnej (30B).Czas trwania konkursu październik 2020- maj 2021.Prace będą oceniane i wyróżniane co miesiąc. Wyróżnione prace z każdego miesiąca będą prezentowane na tablicy przed świetlicą. Autor największej ilości prac zostanie ,,Świetlicowym Artystą Półrocza”.

Nagroda dla ,,Artysty Półrocza“ będzie wręczana pod koniec II półrocza.

Miejsca 2 i 3 również będą wybrane.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,, ARTYSTA PÓŁROCZA" W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Cele konkursu:

· Ukazanie piękna twórczości dziecięcej i pielęgnowanie talentów artystycznych. Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego. Wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień oraz pasji uczniów.· Uwrażliwienie na sztukę.

2. Organizator:

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr.3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie.

3. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów   klas I-III.

4 .Przebieg konkursu:

- Zadania konkursowe polegają na samodzielnym wykonaniu prac plastycznych ,według własnego pomysłu, zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy szkolnej.

- Konkurs będzie trwał od października 2020 roku do maja 2021 roku.

- Konkurs będzie podzielony na dwa etapy : rozstrzygnięcie pierwszego etapu odbędzie się pod koniec pierwszego półrocza, drugiego etapu pod koniec maja.

- Co kwartał wyłaniane będą najpiękniejsze prace biorące udział w konkursie.

- W dniu  8 stycznia 2021roku odbędzie się posiedzenie Komisji, która wyłoni zwycięzców pierwszego etapu.

- Prace oceniać będzie Komisja w składzie: kierownik świetlicy szkolnej, pracownik świetlicy szkolnej, nauczyciel Zespołu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

5 . Warunki uczestnictwa:

Uczestnik powinien wykonać pracę w świetlicy szkolnej w zależności od tematyki zajęć świetlicowych . Do prac wykorzystujemy materiały np.: bibuła , krepina , plastelina, ołówki, kredki, flamastry, masa solna, materiały wtórne , świecidełka , brokaty, kolorowe kartki, farby, materiały, filc, klej.

6. Nagrody:

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2021 roku  w świetlicy szkolnej .

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Organizator zapewnia dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez  Radę Rodziców. Prace zwycięzców i wyróżnienia zostaną wyeksponowane na tablicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

7. Postanowienia końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników konkursu,  prezentacji zdjęć  na stronie internetowej szkoły.

W sprawach nieprzewidywanych regulaminem, decyzje podejmuje organizator konkursu.

Niniejszym regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

Serdecznie zachęcamy UCZNIÓW do wzięcia udziału w konkursie!!!

Organizator:

Magdalena Żmijewska

Agnieszka Pietrzak

 

 

Propozycje świetlicowe zabaw ruchowych, edukacyjnych i plastycznych.

Zapraszamy do zabawy!

Dodawanie w zakresie 10

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-10/

 

Gra ćwicząca pamięć

http://learningapps.org/watch?v=pa51gpqja16

 

Wykreślanka kolory

http://wykreslanki.pl/content/wykreślanka-nr-50-kolory

 

Zwierzątka z plasteliny

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/

 

Wirtualna wycieczka do ZOO
https://www.opole.pl/wirtualne-spacery/zoo_prezentacja/index.html

„Jak pani Wiosna żartować chciała” – bajki do czytania
http://nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=718

Wiosna, ach to ty! - quiz
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,453084-wiosna.html

Kolorowanki:
http://dzieci.epapa.pl/kolorowanki/

Zajęcia ruchowe dla dzieci młodszych

Gimnastyka przy muzyce

Zapamiętaj numery alarmowe

 

Jak zrobić pociąg ze zwierzętami z rolek po papierze?

 

Zajęcia sportowe - rozgrzewka

 

Bajki do słuchania i czytania

 

Dyktanda online

 

Puzzle

 

Centrum Nauki Kopernik - wirtualny spacer

 

Dzień Matki - pomysły na prezent

 

Kolorowanki na Dzień Matki

 

Żółw z folii

 

Śpiewające brządce - Przegoń wirusa

 

Krzyżówki, łamigłówki, rebusy