„Aktywna tablica” to Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK. Ważne jest również to, aby rozpoczęły one proces zmian dotyczący tworzenia i wprowadzenia do praktycznego działania innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę podczas realizacji Programu.

 

Realizacja zadań w ramach Rządowego Projektu AKTYWNA TABLICA w Szkole Podstawowej nr 3

Konspekt lekcji - Ach, co to będzie za bal! Książę rozsyła zaproszenia.

Konspekt lekcji - Narząd wzroku - oko.

Lekcja języka polskiego

Lekcja informatyki

Ćwiczenia utrwalające - fizyka

    Prąd elektryczny

    Siły w przyrodzie

    Jak opisujemy ruch?

    Trzy stany skupienia ciał

Konspekt lekcji biologii - Działanie hormonów

Konspekt lekcji - Easter in Britain

Konspekt lekcji w-f - barki

Konspekt lekcji w-f - barki 2

Konspekt lekcji w-f - mięśnie brzucha

Konspekt lekcji w-f - mięśnie pośladkowe

Konspekt lekcji języka rosyjskiego - okreslanie daty

Konspekt lekcji matematyki - cechy podobieństwa trójkątów